TVP INFO – George Friedman on Studio Zachód

    24

    George Friedman o konferencji nt. Bliskiego Wschodu: W sferze międzynarodowej Polska staje się miejscem, gdzie odbywają się takie spotkania i to jest rzecz bynajmniej nietrywialna. Mógłby to być Paryż, Waszyngton, Moskwa, a teraz jest to Warszawa

    Full Story

    GPF Team
    Geopolitical Futures is a company that charts the course of the international system. It’s an ambitious mission, maybe even foolhardy, but hear us out.