Europa Wschodnia może stać się sercem Europy

    10

    George Friedman, założyciel i prezes ośrodka Geopolitical Futures, o znaczeniu wizyty Donalnda Trumpa w Polsce

    Full Story

    GPF Team
    Geopolitical Futures is a company that charts the course of the international system. It’s an ambitious mission, maybe even foolhardy, but hear us out.